Metaldetektor regler i Danmark - hvad må man

Værktøjer

Sæt dig ind i reglerne!

Læs Naturstyrelsens guide til at gå med metaldetektor og læs Museumsloven her. samt bekendtgørelsen om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Tips og tricks er skrevet af Tom Frank Christensen, og er tænkt som råd og vejledning til førere af metaldetektore.

Flere og flere danskere vælger at gå med en metaldetektor i Danmark, for det er jo en dejlig hobby. Man får jord under skoene, frisk luft, motion og kan nyde naturen.

Metaldetektor regler Det er dog også vigtigt at man lige sætter sig ind i de danske regler for brug af metal detektor – inden man kaster sig ud og søger på naboens mark eller den lokale strandbred... For hvad må man – og især hvad må man ikke når det gælder en tur med detektoren.

Reglerne skitseret op

Du skal altid have lov - og der er visse regler..

Man må ikke gå med en detektor nogen steder i Danmark, uden først at have indhentet en tilladelse af grundejeren, landmanden / lodsejeren eller den retmæssige ejer af jorden. Se mine Tip til at få lov af Lodsejeren.

Ejeren bestemmer egenhændigt hvem der må gå på jorden, dyrke jorden, gå på jagt på eller på anden måde bruge jorden.

Dette gælder også hvis det er offentlige arealer – eksempelvis strandbreder, klitfreddede arealer, skove, kyststrækninger, på veje og stier og det åbne land.

• Man må IKKE grave under pløjelaget.

Pløjelaget er ofte 20-25 cm dybt, med en smule forsigtighed kan man mærke en hård pløjesål/skal der hvor laget stopper. Dybden varierer dog fra sted til sted.

Det sikkert de fleste steder at grave et spadestik dybt – og ofte dybere – uden du rammer pløjelaget. Det afhænger meget af hvordan landmanden gennem tiden har brugt sin plov og i nyere tid bliver pløjelaget dybere og dybere på grund af større og kraftigere maskiner.

Kort sagt, lad være med at grave for dybt – de fleste metaldetektorere kan alligevel ikke søge ret meget dybere end 25-35cm, og 90-95% af alle mine fund er fundet i 5-15 cm dybde.

• Regler i nærheden af gravhøje og fortidsminder

Du må ikke gå på eller tættere på en gravhøj eller et fortidsminde end to meter, dog vil jeg anbefale 3-5 meter.

Ifølge Museumsloven §29 f er der en 2 meter dyrkningsfri bræmme omkring fortidsminder, og det betyder kort fortalt: Du må ikke gå på en gravhøj og søge – og du må ikke gå tættere på den end to meter.

Museumslovens § 29 f: ( Læs den her)
På fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.

Når du finder noget..

Metaldetektor regler

Vis omhu for dit fund... (Pas på det og gør dit arbejde ordentligt)

Tag indtil flere billeder når du finder dit fund. Af situationen hvor du fandt det.

Hvor dybt, hvor, hvordan, hvilke forhold (græs, brakmark, pløjemark) osv.

Tag koordinater med en GPS (eksempelvis eTrex 10 eller eTrex 20 eller MitFund.)

Du må IKKE rengøre fundet, hvis ikke fundet er skrøbeligt så prøv at fjerne så meget jord som du kan, dog ikke noget med at bruge en tandbørste eller andet.

Læg dit fund i en pose – mens du er ude på marken, små poser med lynlås lukning er at anbefale.

Vær yderst forsigtigt med dit fund, det kunne vise sig at være noget helt unikt.

Hvis du ikke kan identificere hvad fundet er, bør du først selv finde ud af det

Det kan gøres flere forskellige steder jeg vil dog anbefale at du tager nogle rigtig skarpe og gode billeder og først stiller et spørgsmål i Facebook gruppen Detektor Danmark, der findes også flere andre steder – måske du er i en detektorforening hvor du kan spørge nogle af de mere erfarne medlemmer. Liste kommer

En anden mulighed er at prøve at søge dig frem til det på Google.

Sidste mulighed, er at du tager fat i dit lokale museum - eller det museum der er ansvarlig for det pågældende område hvor du fandt dit fund, og spørger dem hvad det kan være. Du bør dog samle en god samling sammen så du ikke render inde ved museet hele tiden.

Hvad skal du gøre med genstande fundet.

Eksempel på MitFund Print.

Du må IKKE sælge genstandene / Danefæ

Loven om Danefæ foreskriver at alt der findes og som er Danefæ – tilhører staten og er du bare det mindste i tvivl om det er danefæ skal du kontakte dit lokale museum eller nationalmuseet. De kan vejlede dig for hvordan du gør.

Du må heller ikke videregive eller overdrage genstande eller Danefæ

De må ikke gøres rent, børste, eller vaske genstandene / danefæ.

De bør opbevares i en plastikpose, helst sammen med koordinaterne eller anden identifikation. Eksempelvis MitFund ID.

Du bør lave en seddel med findernavn, sted, dato, GPS koordinater. Hvis du skriver det på en seddel til posen, så brug en blyant – aldrig en kuglepen eller filtpen da det flyder ud hvis papiret bliver fugtigt. Det samme gør sig gældende hvis du printer fundet fra MitFund – her skal det være en laserprinter – en blækprinter vil også flyde ud hvis det printes ud. Eksempel på udprintning kan ses her.