Guide til brug af Mit Fund

Værktøjer

Sæt dig ind i reglerne!

Læs Naturstyrelsens guide til at gå med metaldetektor og læs Museumsloven her. samt bekendtgørelsen om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Tips og tricks er skrevet af Tom Frank Christensen, og er tænkt som råd og vejledning til førere af metaldetektore.

Mit Fund er en app beregnet til Android og iPhone telefoner. Appen leverer koordinater i UTM32 og UTM33 format som museerne foreskriver, og fungerer sammen med MitFund.dk hjemmesiden hvor man efter synkronisering kan se sine fund samt sporlog.

Udviklet i samråd med detektorforeninger og museer.

Mit Fund fungerer i tre steps

Mit Fund er udviklet i samråd med flere detektorforeninger, flere museer samt Nationalmuseet og KulturStyrelsen, om hvad appen skulle kunne, samt hvilket format koordinater og billeder skal leveres i.

Appen kan hentes igennem https://www.mitfund.dk/app (Hvis man tilgår denne fra telefonen sendes man til det rette marked) – eller ved at søge appen ud efter ”Mit Fund” på IOS eller Android Market.

Mit Fund er et lukket system

Man vil altid kunne se sine egne fund, samt positioner på https://www.mitfund.dk/ - mens andre ikke vil kunne se dine fund uden du giver samtykke hertil.

Step by step beskrivelse af brugen af Mit Fund

Step by step beskrivelse af brugen af Mit Fund

Step 1

Første step er at man starter Mit Fund appen, koordinaterne vises i toppen – og er i enten UTM32 eller UTM33 format – UTM32 er i Jylland, Fyen, Sjælland samt øer – mens UTM33 er på Bornholm.

Nøjagtigt som museerne gerne vil have det – altså skal man ikke mere omregne koordinaterne fra en eTrex til UTM32, da MitFund appen allerede gør det.

Der vil være tre til fire knapper – hvor den ene er en sporlog (Som april 2016 stadig er i beta og ikke er udkommet til iPhone endnu), midterste i toppen er synkroniseringsknappen – så man synkroniserer sine fund med serveren, og den sidste er en direkte adgang til websiden.

Den sidste og store knap fører til step to hvor man logger et fund.

Step by step beskrivelse af brugen af Mit Fund

Step 2

På denne skærm vælger man forhold (græs, stubmark osv), hvad man har fundet, hvilket materiale osv. Derudover kan man (hvis man har angivet områder på MitFund.dk) vælge et område. Det kunne eksempelvis være Matrikel 19a, Kvols Sogn, Viborg.

Der kan tilknyttes uanede antal billeder af fundet under opgravningen – og man kan herefter gemme fundet med knappen til højre – der ligner et Flueben.

Step 3

Slutligt når man er færdig med at gå, og man har logget eksempelvis 50 fund, venter man til man kommer hjem på WiFi inden man sætter appen igang med at synkronisere sine fund, hvorefter man efterfølgende kan beskrive sine fund online på www.mitfund.dk samt uploade yderligere billeder, printe fund sedler og mange andre ting.

Eventuelle spørgsmål om appen bør stilles igennem vores facebook gruppe

Mit Fund på Google maps kort